Logo

Денница Димитрова

Денница Димитрова

Денница Димитрова се присъединява към „Камбуров и съдружници“ през 2019 г. Тя ръководи направлението „Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране“ на кантората. Денница има над 13-годишен опит в областта на международното данъчно облагане и преди да стане ръководител на „Камбуров и съдружници - Данъчно консултиране“, е била част от данъчните и правни екипи на TMF (2006-2009), KPMG (2009-2016) и Deloitte (2016-2019), където управлява клиентското портфолио за предоставяне на услуги по ДДС отчетност, съдействие при провеждане на данъчни ревизии, свързани с възстановяването на значителни суми ДДС и успешно решава данъчни спорове като преговарящ. От 2016 г. до сега, заедно с екипите си, тя създава и успешно реализира предоставянето на услуги по регистрации и деклариране за митнически и акцизни цели.


Значителният професионален опит на Денница включва:      

 • Тя е част от правния екип, който работи по дело C-124/12 на Съда на Европейския съюз - „ЕЙ И ЕС—3С Марица Изток I“ ЕООД относно тълкуването на член 168, буква а) и на член 176 от Директива 2006/112/ - Право на приспадане;   
 • Участва в разработването и внедряването на софтуери за предоставяне на ДДС отчетност, създадени за преобразуване на данни от всякакви ERP / счетоводни системи в справки-декларации по ЗДДС;        
 • Денница е експерт по данъчното облагане на енергийния и ресурсен икономически сектор, а през последните години е консултирала сондажните кампании за търсене и проучване на нефт и газ в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Република България в Черно море;            
 • През 2012 г. Денница инициира актуализация на софтуера на Регистър Булстат, предвиждаща възможността чуждестранни участници на либерализирания газов пазар да се регистрират в България и да изпълняват задълженията си по ЗАДС. Впоследствие търговците на едро с енергийни продукти в България бяха освободени от задълженията си за отчитане по ЗАДС.      

Образование:

 • Магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" (2000)
 • Счетоводство и Финанси, Диплома Оксфорд, АССА (2015)   

  Участия:

  • Редовен лектор на Балканската черноморска петролна и газова асоциация (BBSPA) по данъчно облагане на ИИЗ в района на Черно море и енергийни проекти в офшорни зони;
  • Организатор и лектор на конференцията „Брекзит, Митници и Данъци” 2019 в София през декември 2018 г.