Logo

Ирена Петкова

icon-quotes

I work really well with her because she understands our business. She can go beyond the legal advice in the advice she gives us. (Chambers Europe 2021)

Ирена Петкова

Ирена Петкова се присъединява "Камбуров и съдружници" през 2010 г. Ирена е доказал се и експерт ключов член на екипа на кантората, специализиран в областта на енергетиката и природните ресурси с широк и богат опит, натрупан през последните 10 години.

Работата ѝ обхваща всички възможни аспекти на енергийния сектор, включително ядрена енергия, производство,пренос, разпределение и доставка на електричество, газ, нефт, минно дело и възобновяеми енергийни ресурси, регулаторни режими, процесуално представителство.   


Образование      

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2000)   
  • Стипендиант по Европейско конкурентно право: Франчайз и търговски системи на Университета в Хамбург   

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия

Признание