Logo

Ивайло Николов

Ивайло Николов

Ивайло Николов се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2009 г. Той е заместник-ръководител на практиката "Процесуално представителство и арбитраж" на кантората. Ивайло специализира във всички видове индивидуални искове в редица отраслови сектори, включително банково дело и финанси, енергетика и проектно финансиране, застраховане, обществени поръчки. Притежава солиден опит в арбитражните производства и процедурите по признаване, допускане и изпълнение на чуждестранни съдебни и арбитражни решения.   

Преди присъединяването си към "Камбуров и съдружници“ през 2009 г., Ивайло Николов оглавява Правен отдел в Агенцията за следприватизационен контрол (АСК).


Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2004)   

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия

Признание