Logo

Процесуално представителство и арбитраж

Екипът осъществява процесуално представителство по дружествени, търговски, конкурентни, енергийни, строителни, застрахователни, данъчни, трудови спорове, спорни въпроси в областта на интелектуалната собственост, процедури по несъстоятелност, охранителни, обезпечителни и изпълнителни производства. Кантората е сред малкото в България с опит в представителството по колективни искове.

Екипът притежава богат опит както в местни, така и в международни арбитражни производства. Предоставя правно съдействие във връзка с признаването, допускането и изпълнението на чуждестранни съдебни и арбитражни решения, обезпечаването на искове, екзекватури и заповеди за изпълнение, събирането на доказателства съгласно Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, производства във връзка с Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца.

Кантората предоставя съдействие при използването на алтернативни методи за разрешаване на спорове като преструктуриране на дългове, цесии на вземания и прихващания с дългове. Екипът практикува и в областта на търговската медиация.

icon-quotes

Brilliant litigators, with talent, technical capacity and skill (The Legal 500 2022)

Looking out for our best interest and will handle all our legal needs without reproach (Chambers Europe 2022)

Timeliness, availability, attentiveness and a flawless work ethic (Chambers Europe 2022)

Exceptional in litigation as well as in arbitration, with huge capacity and proven excellence in cross-border matters (The Legal 500 2022)