Logo

Теодор Генов

Теодор Генов

Теодор се присъединява към Адвокатско дружество „Камбуров и съдружници“ през 2016 г.

Член е на екипа на кантората по Несъстоятелност и права на кредиторите, както и на практиката по Процесуално представителство, като специализира в областта на процедурите по несъстоятелност, включително банкова, и изпълнителните производства. 


Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (2018)      

Правоспособност

  • Софийска адвокатска колегия