Logo

Иван Генчев

Иван Генчев

Иван Генчев се присъединява към "Камбуров и съдружници" през октомври 2020. Като студент взема участие в редица състезания, сред които Междууниверситетското състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право на Бургаския свободен университет (2019) и Националното състезание по гражданско и търговско право на ЮФ на ПУ "Паисий Хилендарски" (2019).    

Преди присъединяването си към "Камбуров и съдружници", Иван участва в стажантски праграми на Софийски районен съд (2019), администрацията на Висш съдебен съвет на Република България (2018), както и администрацията на Омбудсмана на Република България (2017).   


Образование   

  • Магистър по право от Университета за национално и световно стопанство (2019)