Logo

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов

Стефан Стефанов се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2018 г.

Преди да стане част от екипа на „Камбуров и съдружници“, Стефан придобива опит като юрисконсулт и адвокат, предоставяйки правно съдействие във връзка с трудовото законодателство, търговски спорове и казуси във връзка с регулаторни въпроси.


Образование    

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2013)      
  • Докторант, Правно-исторически факултет към ЮЗУ "Неофит Рилски", Защита от дискриминация при упражняване на правото на труд (2021 - досега)   
  • Трансграничен курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема: Labour Rights as Human Rights (Май 2019)

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия