Logo

Трудово право и миграционни въпроси

Отделът по трудово право има доказан опит в областта на регулирането на трудовите отношения, включително такива с международен елемент, социалното осигуряване, както и в сферите на защита от дискриминация и защита на личните данни. Екипът осъществява процесуално представителство по широк спектър трудовоправни спорове, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.

Кантората е сред първите адвокатски дружества на българския правен пазар, осъзнали взаимовръзката между миграционния режим и други сфери на правно регулиране, включително чуждестранни инвестиции, данъчно облагане, социално осигуряване, трудовоправна уредба и други. Поради това беше създаден самостоятелен отдел, който най-ефективно да покрива тези области.

Екипът съдейства в множество административни производства, сред които издаване на визи за краткосрочен престой, разрешения за продължително или постоянно пребиваване на граждани от държави извън Европейския съюз, както и режима на престой в страната на граждани на ЕС.

Миграция с инвестиционна цел

Връзката между чуждестранните инвестиции и миграционните въпроси придобива все по-важно обществено значение, за което свидетелстват и динамичните промени в законодателството. Възможностите за дългосрочно пребиваване и придобиване на гражданство в България могат да представляват интерес за голяма част от чуждестранните инвеститори. Те биха им осигурили свободно движение в рамките на страните-членки на ЕС, благоприятни данъчни условия, различни възможности за успешни инвестиционни проекти.

На базата на придобития богат опит в миграционното право, Кантората успешно прилага новите законодателни решения в режима на пребиваване и придобиване на гражданство от чуждестранни инвеститори в страната в интерес на своите клиенти. Екипът предлага пълно правно обслужване на чуждестранните инвеститори, консултира разработването и реализирането на инвестиционни стратегии и осигурява компетентно съдействие на всеки етап от развитието им.

icon-quotes

Profound legal knowledge and excellence with a strong commercial insight (Chambers Europe 2022)

We like to think of them as business partners rather than just pure legal counsel (Chambers Europe 2022)

Business sense and a problem-solving attitude (Chambers Europe 2021)

Well-versed in immigration matters concerning non-EU citizens (Chambers Europe 2019)