Logo
26.01.2021

Идва ли краят на културата "винаги на линия"? Интервю с Андрей Александров    

Въпреки че работата от разстояние играе ключова роля за запазването на работни места в условията на настоящата пандемия, съществуват определени предизвикателства по отношение на трудовите права и задължения. Ръководителят на нашата практика по трудово право Андрей Александров коментира пред Българското национално радио правото на откъсване от работната среда и въздържането от участие в свързани с работата задачи извън работното време. Андрей разгледа проблемна разпоредба в действащото българско законодателство, която може да доведе до ситуация, при която работници или служители, извършващи работа от разстояние трябва да бъдат на разположение практически денонощно. Можете да чуете пълното интервю тук.