Logo

Новини

14.11.2022

Европейската комисия предлага ускорено издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници

На 9 ноември 2022 Европейската комисия („ЕК“) предложи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Той ще се прилага временно за срок от 1 година. Този период обхваща времето, необходимо за приемане и транспониране на предложението за изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDII).

Прочети още
01.11.2022

Договорът за Енергийната харта в светлината на програмата, свързана с глобалното изменение на климата

Някои държави обаче, не смятат, че ДЕХ е в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата и предприемат оттегляне от ДЕХ, което обаче, има по-скоро незначителен краткосрочен ефект.

Прочети още
19.09.2022

Камбуров и съдружници организира събитието Пощенска кутия за бизнес приказки съвместно с Пощенска кутия за приказки

На 16.09.2022 г. "Камбуров и съдружници" и литературният проект „Пощенска кутия за приказки“ бяха домакини на Пощенска кутия за бизнес приказки.

Прочети още
10.08.2022

Природният газ и ядрената енергия вече са включени в обхвата на Регламента за таксономията на ЕС

Очаква се регламентът да създаде нови възможности за тези ресурси в Европейския съюз по време на настоящата енергийна криза.

Прочети още
06.07.2022

„Ай Си Джи Би“ АД - Междусистемна газова връзка Гърция-България вече е сертифицирано като независим оператор на преносна система

С окончателното решение за сертифициране се дава възможност газовият интерконектор Гърция-България да бъде въведен в търговска експлоатация след 1 юли 2022 г. 

Прочети още
06.07.2022

Нов регламент относно сигурността на доставките на газ в ЕС

Новият Регламент (ЕС) 2022/1032 има за цел да гарантира, че капацитетът за съхранение в ЕС няма да остане неизползван, както и че хранилища могат да се споделят в целия ЕС в дух на солидарност.

Прочети още
06.06.2022

"Камбуров и Съдружници" взе участие в RE-Source Southeast 2022

В началото на този месец Стефан Цаков и Ирена Петкова присъстваха на RE-Source Southeast 2022 – основното събитие, посветено на корпоративнoто снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа.

Прочети още
25.02.2022

Камбуров и Съдружници получи най-високо признание от класацията Chambers Global 2022

За поредна година „Камбуров и Съдружници“ получи най-високо признание в двете области, които Chambers Global проучва в България - Дружествено/Търговско право и Процесуално представителство.

Прочети още