Logo

Новини

21.12.2022

Възможност за корекция на ДДС при несъбираемост на вземане в българския ЗДДС

На 15.12.2022 г. българският парламент прие на второ четене проект на Закона за изменение и допълнение на Закон за данък върху добавената стойност („ЗИД на ЗДДС“).

Прочети още
16.12.2022

Координираното излизане на ЕС от Договора за Енергийната харта изглежда все по-вероятно

Наскоро Европейският парламент прие резолюция, в която призовава Европейската комисия незабавно да започне процеса на координирано излизане на ЕС от Договора за Енергийната харта (ДЕХ). Такова излизане би имало дългосрочни последици за държавите членки заради съдържащата се в ДЕХ 20-годишна клауза за изтичане на срока на действие в случай на оттегляне.

Прочети още
14.11.2022

Европейската комисия предлага ускорено издаване на разрешения за възобновяеми енергийни източници

На 9 ноември 2022 Европейската комисия („ЕК“) предложи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Той ще се прилага временно за срок от 1 година. Този период обхваща времето, необходимо за приемане и транспониране на предложението за изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDII).

Прочети още
01.11.2022

Договорът за Енергийната харта в светлината на програмата, свързана с глобалното изменение на климата

Някои държави обаче, не смятат, че ДЕХ е в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата и предприемат оттегляне от ДЕХ, което обаче, има по-скоро незначителен краткосрочен ефект.

Прочети още
19.09.2022

Камбуров и съдружници организира събитието Пощенска кутия за бизнес приказки съвместно с Пощенска кутия за приказки

На 16.09.2022 г. "Камбуров и съдружници" и литературният проект „Пощенска кутия за приказки“ бяха домакини на Пощенска кутия за бизнес приказки.

Прочети още
10.08.2022

Природният газ и ядрената енергия вече са включени в обхвата на Регламента за таксономията на ЕС

Очаква се регламентът да създаде нови възможности за тези ресурси в Европейския съюз по време на настоящата енергийна криза.

Прочети още
06.07.2022

„Ай Си Джи Би“ АД - Междусистемна газова връзка Гърция-България вече е сертифицирано като независим оператор на преносна система

С окончателното решение за сертифициране се дава възможност газовият интерконектор Гърция-България да бъде въведен в търговска експлоатация след 1 юли 2022 г. 

Прочети още
06.07.2022

Нов регламент относно сигурността на доставките на газ в ЕС

Новият Регламент (ЕС) 2022/1032 има за цел да гарантира, че капацитетът за съхранение в ЕС няма да остане неизползван, както и че хранилища могат да се споделят в целия ЕС в дух на солидарност.

Прочети още
06.06.2022

"Камбуров и Съдружници" взе участие в RE-Source Southeast 2022

В началото на този месец Стефан Цаков и Ирена Петкова присъстваха на RE-Source Southeast 2022 – основното събитие, посветено на корпоративнoто снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа.

Прочети още
25.02.2022

Камбуров и Съдружници получи най-високо признание от класацията Chambers Global 2022

За поредна година „Камбуров и Съдружници“ получи най-високо признание в двете области, които Chambers Global проучва в България - Дружествено/Търговско право и Процесуално представителство.

Прочети още