Logo
06.06.2022

"Камбуров и Съдружници" взе участие в RE-Source Southeast 2022

В началото на този месец Стефан Цаков и Ирена Петкова присъстваха на RE-Source Southeast 2022 – основното събитие, посветено на корпоративнoто снабдяване с възобновяема енергия в Югоизточна Европа. 

Kambourov and Partners

Стефан Цаков взе участие в панела „Основни характеристики на стандарта EFET за възобновяеми PPA“, в рамките на който беше представен стандартизиран договор на ЕФЕТ - Индивидуален договор за покупко-продажба на електрическа енергия за юридически лица и комунални дружества. Стефан представи и подготвените от екипа на „Камбуров и съдружници“ Guidance Notes за българския пазар.

Kambourov and Partners

Събитието срещна индустриални и търговски потребители, разработчици на проекти, търговци на електроенергия и производители на енергия от възобновяеми източници, и засегна редица важни теми, сред които последните актуализации на политиките за възобновяема енергия в Югоизточна Европа, интегриране в мрежата на проекти за възобновяема енергия, стратегии за декарбонизация на промишлени и корпоративни потребители и др.