Logo

Новини

31.01.2023

България обнови списъка на юрисдикциите с преференциален данъчен режим

Със Заповед № ЗМФ-ЗЗ от 13.01.2023 г. министъра на финансите на България утвърди списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преференциален данъченрежим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Прочети още