Logo
01.11.2022

Договорът за Енергийната харта в светлината на програмата за глобално изменение на климата

Миналата седмица Франция стана четвъртата държава, подписала Договора за Енергийната харта (ДЕХ), която обяви оттеглянето си от него за последните две седмици (след Нидерландия, Испания и Полша).

Това се случва на фона на съобщените през юни предстоящи "модернизации" на ДЕХ. Една от тях е насочена към премахване на съществуващия риск за договарящите страни да бъдат изправени пред арбитраж за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД), който е особено голям що се отнася за въпроси, свързани с климата.

Някои държави не смятат, че ДЕХ е в съответствие с Парижкото споразумение относно изменението на климата и не считат модернизациите за достатъчни да променят този факт. Оттеглянето им от ДЕХ, обаче, има по-скоро незначителен краткосрочен ефект. То изисква едногодишно предизвестие, а самите оттеглящи се държави остават обвързани с клауза, осигуряваща на инвеститорите продължаваща защита за период от 20 години. Следователно достъпът до правна защита, който инвеститорите имат чрез механизма УСИД не се прекратява незабавно дори когато договаряща страна обяви намерението си да се оттегли от ДЕХ.

Планира се модернизациите на Договора за Енергийната харта да бъдат гласувани от договарящите страни по-късно този месец. Ако предложените реформи не получат достатъчна подкрепа в рамките на ЕС, те могат да се окажат блокирани.