Logo

Доц. д-р Андрей Александров

icon-quotes

An outstanding expert (Chambers Europe 2021)

He is straight to the point, very fast in his work and he makes business-orientated decisions (Chambers Europe 2020)

Well versed in employment litigation (Chambers Europe 2019)

Доц. д-р Андрей Александров

Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси. Преди да се присъедини към "Камбуров и съдружници" през 2008 г., той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

Андрей има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.


Образование      

 • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2005)   
 • Доктор по Трудово право и социално осигуряване от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2011)   
 • Двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004)   

Правоспособност   

 • Софийска адвокатска колегия   
 • Международна адвокатска колегия   

Членства      

 • Международна адвокатска колегия   

Академичен профил   

 • Гост-лектор във Факултет „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007)   
 • Хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет (2011-2015)
 • Главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН (2016 - досега)   
 • Доцент по трудово право и обществено осигуряване, Институт за държавата и правото при БАН

Признание