Logo

Доц. д-р Андрей Александров

icon-quotes

Еxtremely good and experienced employment lawyer (Chambers Europe 2019)

Clear strategic vision, understanding of business needs and strong technical capacity (Chambers Europe 2019)

Well versed in employment litigation (Chambers Europe 2019)

Доц. д-р Андрей Александров

Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси. Преди да се присъедини към "Камбуров и съдружници" през 2008 г., той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

Андрей има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.


Образование      

 • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2005)   
 • Доктор по Трудово право и социално осигуряване от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2011)   
 • Двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004)   

Правоспособност   

 • Софийска адвокатска колегия   
 • Международна адвокатска колегия   

Членства      

 • Международна адвокатска колегия   

Академичен профил   

 • Гост-лектор във Факултет „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007)   
 • Хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет (2011-2015)
 • Главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН (2016 - досега)   
 • Доцент по трудово право и обществено осигуряване, Институт за държавата и правото при БАН

Признание