Logo

Доц. д-р Андрей Александров

icon-quotes

He has unsurpassable knowledge in everything to do with employment. (Chambers Europe 2022)

An incredibly knowledgeable and commercially aware lawyer. (Chambers Europe 2022)

An outstanding expert (Chambers Europe 2021)

Доц. д-р Андрей Александров

Андрей Александров е ръководител на практиката Трудово право и миграционни въпроси. Преди да се присъедини към "Камбуров и съдружници" през 2008 г., той е бил юрисконсулт в Дирекция “Правна и международноправна дейност” към Държавната комисия по сигурността на информацията.

Андрей има значителен опит в областта на социалното осигуряване, структуриране на трудови договори в контекста на големи международни групи, мониторинг на спазването на трудовите права, защита от дискриминация и др. Освен това, той е високо ценен за безупречните си умения в съдебни трудови спорове  по въпроси, вариращи от трудови злополуки до масови уволнения.


Образование      

 • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2005)   
 • Доктор по Трудово право и социално осигуряване от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2011)   
 • Двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004)   

Правоспособност   

 • Софийска адвокатска колегия   
 • Международна адвокатска колегия   

Членства      

 • Международна адвокатска колегия   

Академичен профил   

 • Гост-лектор във Факултет „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008)   
 • Гост-лектор в Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007)   
 • Хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет (2011-2015)
 • Главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН (2016 - досега)   
 • Доцент по трудово право и обществено осигуряване, Институт за държавата и правото при БАН

Признание