Logo

Вероника Хаджиева

icon-quotes

A highly resilient go-getter. She is definitely a driving force for each project. (Chambers Global 2021)

Veronika is a terrific example of female leadership – a smart, solid, reliable, proactive and capable go-getter. (The Legal 500 2021)

Has outstanding knowledge of M&A transactions (The Legal 500 2021)

Can-do attitude, efficiency, commercial know-how and negotiation abilities (Chambers Europe 2019)

Вероника Хаджиева

Вероника Хаджиева се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2004 г.    

Ръководител е на практиката по "Корпоративно управление" и е ключов експерт по търговско право и сливания и придобивания. Вероника съдейства на местни и международни клиенти в рамките на  международни сделки и проекти. Опитът й обхваща сливания, придобивания, чуждестранни инвестиции, консолидации, разделяне на бизнес, корпоративно структуриране, приватизация, следприватизационно разделяне и преструктуриране на придобити предприятия, информационни меморандуми, изготвяне и договаряне на документи, включително договори за покупка на акции, ескроу споразумения и други.    

Вероника ръководи едни от най-значителните проекти на кантората в областта на сливанията и придобиванията и притежава солиден опит в редица отраслови сектори, включително информационни технологии, медии, телекомуникации, банкиране, производство, търговия на дребно, енергетика.

Вероника е член на Комитета на младите юристи (YLC) на Международната адвокатска колегия (IBA).


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (2005)
  • Следдипломна квалификация по Дружествено и финансово право и правен режим на ценните книжа, Университет на Сидни (2009)

Правоспособност 

  • Софийска адвокатска колегия

Членства

Признание