Logo

Регулаторни режими

Спазването на специфични регулаторни изисквания заема все по-голям дял от ежедневните операции на всички предприятия, което доведе до допълнителна специализация на нашата практика в консултирането на широк спектър индустрии по въпросите на секторната регулация.

Екипът познава отлично изискванията към всички ключови индустрии и сектори на икономиката, като следи и идентифицира потенциални рискове, произтичащи текущи и инцидентни проверки и разследвания, и предотвратява негативното им отражение върху продукти, сделки и процеси.

В условията на динамични законодателни промени следим актуалните изисквания към бизнеса на нашите клиенти и предоставяме текущи консултации относно потенциални регулаторни несъответствия, приложимите към тях разследвания и проверки и обхвата на правомощията на регулаторните органи.