Logo

Дигитален бизнес / технологии и комуникации

Технологичният и телекомуникационен сектор са най-динамично развиващите се през последните години. В този смисъл изискват също толкова динамични и адаптивни решения, които да отговорят на непрестанно променящите се условия. Екипът ни разчита на цялостна перспектива и всеобхватен подход и предоставя експертно съдействие на клиенти, включващи телекоми, доставчици на IT услуги и услуги по обработка на данни, софтуерни разработчици, хардуер доставчици, аутсорсинг компании, доставчици на услуги в сферата на кол центровете, банки и други финансови институции.

Работим рамо до рамо с местни и международни компании в рамките на сливания и придобивания, инвестиционни проекти и финансирания, преструктурирания, както и по казуси от регулаторно, конкурентно и данъчно естество, лицензиране, интелектуална собственост, обществени поръчки, съдебни спорове и арбитраж. Екипът ни оказва правно съдействие и при експлоатацията, доставката и употребата на информационни технологии и телекомуникации, ISP, услуги по излъчване.

Благодарение на опита ни с широко-мащабни възлагания, сме предпочитан партньор за комплексни преструктурирания, предполагащи широка гама телко и технологични въпроси.