Logo

Димитър Александров

Димитър Александров

Димитър Александров се присъединява към "Камбуров и съдружници" като стажант през 2006 г. Той е ключов член на практиката "Вещно право и строителство", със солиден опит в планирането и реализацията на мащабни проекти. Димитър работи рамо до рамо с финансиращи предприятия, инвеститори, проектанти и други страни по инфраструктурни, индустриални, търговски и други възлагания.   


Образование

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2009)
  • Докторантска програма по Политически науки (Европеистика и Право на ЕС) към катедра Европеистика на Софийския университет    

Членства

  • Софийска адвокатска колегия   

Академичен опит

  • Хоноруван преподавател по „Въведение в правото“, курс от  бакалавърска програма на специалност „Европеистика“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“