Logo
04.02.2014

Преобразуване на НЕК

На 04.02.2014 г. в Търговския регистър бе вписано преобразуването на „Национална електрическа компания“ ЕАД, в резултат на което електропреносната мрежа беше отделена от НЕК и придобита от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Преобразуването е част от преструктурирането на българския електроенергиен сектор в съответствие с изискванията на Третия енергиен пакет на Европейския съюз (въведени в Закона за енергетиката през юли 2012 г.) и бе подготвено от екипа на „Камбуров и съдружници“.