Logo
17.06.2015

Най-изтъкната кантора в областта на дружественото право, сливанията и придобиванията

Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници" бе отличено като най-изтъкнатата българска кантора в областта на дружественото право, сливанията и придобивания от TheCorporate LiveWire в изданието им M&A Awards Guide 2015(http://www.corporatelivewire.com/Awards/MA2015/html5/index.html?&locale=ENG).

M&A Awards Guide отбелязва постиженията на финансови и юридически консултанти, екипи и др., които през последните 12 месеца са демонстрирали висок професионализъм и умения в рамките на мащабни сделки. Наградите обхващат най-важните бизнес скетори, от фондове и финансиращи институции до доставчици на правни услуги и специализираниконсултантски фирми, занимаващи се със сливания и придобивания.