Logo
17.11.2021

Предложение за изменение на закона за юридическите лица с нестопанска цел

Предложени са промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел във връзка с провеждането на общи събрания на неправителствените организации и по-конкретно изискванията за кворум. Съгласно действащата разпоредба, всички членове следва физически да присъстват на общото събрание. Скорошен законопроект обаче предлага за присъстващ на общо събрание да се счита и член с телефонна или друга връзка, която установява неговото/нейното качество. Предлага се въвеждането и на неприсъствени решения. Това изменение е в съответствие с нарастващата нужда от дистанционни срещи поради различните ограничения, свързани с КОВИД-19.