Logo

Мартин Емануилов

Мартин Емануилов

Мартин Емануилов се присъединява към "Камбуров и съдружници" през 2005 г. Ръководи екипа по "Данъчен и административен процес" и е ключов член на практиката "Процесуално представителство и арбитраж". Специализира в областта на данъчното право и административния процес и представлява клиенти както пред органите по приходите, така и в съдебни производства, свързани с установяване и оспорване на данъчни и други публични задължения, налагане на административни санкции, имуществени санкции и глоби. Притежава също така опит във финансови и застрахователни спорове.
 

Образование   

  • Магистър по право от Софийски университет "Св.Климент Охридски" (2007)   

Членства      

  • Софийска адвокатска колегия