Logo

Тодор Влайков

Тодор Влайков

Тодор Влайков се присъединява към екипа на „Камбуров и съдружници“ през 2019 г.

В периода от 2012-2019 придобива опит като адвокатски сътрудник и адвокат, предоставяйки консултации и правно съдействие в областта на дружественото право, търговски спорове и процесуално представителство по гражданскоправни въпроси.


Образование   

  • Магистър по право от Университет за национално и световно стопанство (2015)
  • Хагски университет, специалност „Международно и европейско право“ (2009)   

Членства   

  • Софийска адвокатска колегия