Logo

Дружествено и търговско право

Кантората обслужва множество местни, регионални и мултинационални компании по въпроси на дружественото и търговското право. Предоставяните консултации обхващат всички етапи на стопанска инициатива – от структуриране на инвестиции и учредяване на търговски дружества през последващи регистрационни, данъчни, лицензионни, трудови и регулаторни въпроси до текущо оперативно правно съдействие.

Кантората е предпочитан партньор в мащабни местни и трансгранични сливания и придобивания поради натрупания значителен опит в стратегически приватизационни и други инвестиционни сделки, които изискват комплексен правен анализ, участие в преговорния процес, структуриране на сделката, договаряне на ескроу споразумения и обезпечения, изготвяне на документация по приключването на сделката и представителство пред държавни органи и институции. Важно предимство е опитът с подобни възлагания както на страната на купувача, така и на страната на продавача, което допринася за отлично познаване на всички аспекти на процеса.

Кантората разчита на солидна мрежа от контакти с инвеститори, финансови институции и международни кантори, както и на добро професионално сътрудничество с националните регулаторни органи. Участието в ключови сделки в практически всички сектори на българската икономиката е гаранция за отлично познаване на бизнес средата. Усилията ни са насочени към прилагане на иновативни стратегии и техники, с които осигуряваме на клиентите си повече време, през което да се фокусират върху следващите си амбициозни начинания.

icon-quotes

business-savvy, with good understanding of client needs (Chambers Europe 2019)

very efficient and proactive in recognising business opportunities (Legal 500 2018)

immense experience and competence across fields (Chambers Europe 2018)