Logo
29.07.2015

България като миграционна дестинация


Как срещу инвестиция може да се придобие гражданство

Позицията на България като граница на Европейския съюз й отреди ключово място в миграционните потоци. От едната страна са хиляди нелегални бежанци, влезли в страната в следствие на арабската пролет, която разтресе страните от третия свят. Статистиката показва, че тяхната цел е да използват България като трамплин с цел да преминат на Запад.

Другата страна беше въведена с няколко законодателни изменения в последните години. Обнародваните промени в Закона за чужденците в република България (ЗЧРБ) и свързаният с него чл. 14а от Закона за българското гражданство разшириха възможностите за придобиване на българско гражданство по така наречената fast track процедура за инвеститори.

По този начин България стана най-практичният вариант за чуждестранни инвеститори да получат българско и по-конкретно европейско гражданство, а целта на институционалните ръководители - свежите парични потоци да бъдат насочени към финансиране на бизнеса, държавата и банковата система.

Прочети повече...