Logo
30.12.2020

Цифровата валута Libra и Facebook - минало, настояще и бъдеще 


Какво е Libra?

Libra е първото наименование на нов проект за платежна система, иницииран от Facebook в партньорство с организации в областта на финансите, технологиите, телекомуникациите, блокчейн, компании за рисков капитал, както и организации с нестопанска цел. Системата е изградена на основата на блокчейн технология, но се различава от криптовалути като Bitcoin, тъй като не е проектирана да бъде децентрализиран актив. Предвидено е тя да има собствено управление, което прави валутата, която системата ще поддържа цифрова, а не крипто.

Libra първоначално бе позиционирана от създателите си като нова валута "за потребителя, ежедневно използващ онлайн услуги, която е подкрепена от една от най-големите компании в света". Това позициониране обаче я сблъска със сериозни критики от страна на политици и регулаторни органи, което от своя страна доведе до важни промени, както във визията, така и в информационния документ (Бяла книга), стоящи зад новата платежна система.

Началото

Facebook официално обяви създаването на Libra през юни 2019 г. Анонсирането бе предшествано от регистрацията на нова компания в Швейцария – държава, притежаваща една от най-благоприятните регулаторни среди за криптовалутни проекти. Както е посочено в Търговския регистър на Кантон Женева, новата компания Libra Networks S.à.r.l.(1) е регистрирана на 2 май, фокусира се върху блокчейн и плащания, а Facebook Global Holdings и Libra Association са сред основните й акционери кам 2 май 2019.

Libra Association („Асоциацията“), учредена от Facebook и други компании за финансови технологии, отговаря за развитието на проекта за цифровата валута, както и за управлението на нейната мрежа от финансови продукти и услуги, като улеснява достъпа до и използването на новата платежна система.

Асоциацията се управлява от Съвет, съставен от представители на нейните членове – понастоящем 27 географски разпределени и разнообразни бизнеси и организации с нестопанска цел, включително Novi – приложението тип „дигитален портфейл“ на Facebook, изградено на блокчейн технология. Според уебсайта на Асоциацията, тя "продължава да приветства нови членове, които отговарят на критериите за членство и подкрепят нейната мисия".

Libra Association– отворена общност с децентрализирано управление

Основната задача на членовете на Асоциацията е да координират целите за развитие на мрежата и нейното техническо усъвършенстване. В тази връзка е важно да се отбележи, че въпреки че Facebook играе ключова роля в създаването на Libra Associatоn и Libra Blockchain, компанията публично обяви, че когато мрежата на Libra стартира (т.е. след като получи лиценз за започване на дейността си), Facebook, и неговите дъщерни компании, ще имат същите ангажименти, привилегии и финансови задължения като тези на всеки друг учредител.

Ето защо Facebook създаде свое дъщерно дружество в стремежа си да гарантира разделение между социалните данни, които вече събира и финансовите данни, които ще започне да колекционира след като Libra бъде пусната на пазара. Дружеството се нарича Calibra - дигитален портфейл, който "ще помогне на хората да изпращат и държат цифровите валути на Libra"(2). Calibra или Novi, както е по-известно след последното си ребрандиране, ще бъде на разположение като самостоятелно приложение, но също така ще се интегрира директно с приложенията WhatsApp и Messenger, което ще направи "изпращането на пари толкова лесно, колкото изпращане на съобщение". През последните няколко години обаче Facebook понася постоянни критики за това, че не се отнася достатъчно отговорно с личните данни на потребителите си. В това отношение не е ясно дали те биха се доверили на новата платежна система с финансовите си данни.

Първоначално Libra Association искаше да привлече 100 компании преди стартирането на новата цифрова валута и бе на път да осъществи тази цел с компании учредителки като Mastercard, PayPal, PayU, Stripe, VisaTechnology, BookingHoldings, eBay, SpotifyAB, UberTechnologies, Inc., VodafoneGroup и др. Ситуацията й обаче рязко се промени след представянето на първата й Бяла книга.

Първата Бяла книга

Анонсирането на проекта Libra от Facebook през юни 2019 г. беше придружено от обявяването на първата му Бяла книга, публикувана на официалния уебсайт на Libra Association. В този документ се споменава, че мисията на Libra е да се даде възможност на една глобална валута и финансова инфраструктура да насърчи милиарди хора. В него се посочва също, че новата цифрова валута ще бъде изградена върху Libra Blockchain и изцяло подкрепена от резерв от реални активи, наречен Libra Reserve, съдържащ кошница от банкови депозити и краткосрочни държавни ценни книжа с цел  "запазване на стойността й с течение на времето". В допълнение, в първата Бяла книга е записано, че новата валута ще бъде "подкрепена от обменна мрежа“.

Асоциацията дава висока степен на увереност на потенциалните притежатели на Libra, че биха могли да я обръщат в различни фиатни валути въз основа на обменния курс. Това би направило Libra многовалутна монета, базирана на блокчейн технология. Следователно тази монета не би попадала под контрола на нито една централизирана институция, като например централна банка или правителство. В този контекст, в сценария, очертан от първата Бяла книга на Libra, нейното стартиране би положило основите на една изцяло нова финансова система, в която цифровата криптовалута Libra на практика би играла ролята на "глобални пари".

Последиците от първата Бяла книга

Libra се изправи пред сериозни критики от страна на политици и регулатори скоро след публикуването на първата си Бяла книга. Някои от основните опасения са следните:   

► многовалутната монета Libra Coin (≋LBR) има потенциала да се намеси в множество парични политики, в случяй че мрежата й достигне висок обем на вътрешните плащания, направени в ≋LBR;   

► липсват стандарти за предотвратяване на изпирането на пари, борбата с финансирането на тероризма и предотвратяването на незаконни дейности, както и цялостна рамка за финансово съответствие и управление на риска в рамките на мрежата;   

► тъй като мрежата Libra е с отворен код, съществува висок риск от неизвестни участници, които биха могли поставят системата под свой контрол и да премахнат ключовите разпоредби за съответствие.

След вълната от критики, ключови членове на Libra Association, като Mastercard, Stripe, Visa, eBay, PayPal взеха решение да се оттеглят от проекта.

Втората Бяла книга и швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (“FINMA”)

На 16 април 2020 г. швейцарският орган за надзор на финансовите пазари (FINMA) потвърди, че е получил молба за издаване на лиценз за платежна система съгласно Закона за инфраструктурата на финансовия пазар (FMIA) въз основа на актуализирана Бяла книга. Освен това органът обяви, че предоставените документи са достатъчни за започване на официална процедура за лицензиране, но че няма да се разкрива никаква информация до нейното приключване.

Актуализираната Бяла книга на Libra, представена на FINMA, съдържа няколко изменения, сред които:  

► платежната система поддържа стабилни монети (stablecoins) в една валута в допълнение към многовалутната монета, като началото на това ще бъде дадено с някои от валутите в предложената кошница Libra (например, LibraUSD или ≋USD, LibraEUR или ≋EUR, LibraGBP или ≋GBP, LibraSGD или ≋SGD);   

► безопасността на плащанията с Libra е подобрена чрез надеждна рамка за финансово съответствие;

Заедно с промяната на оригиналната си Бяла книга, Libra Association предприе две други много важни действия, преди да кандидатства за лиценз. Първо, както е посочено в Търговския регистър на Кантон Женева, Facebook Global Holdings прекрати участието си като акционер в Libra Networks S.à.r.l., като отстъпи дяловете си на Libra Association. Ход, който служи като доказателство за опитите на компанията да се разграничи от Libra. На второ място, на 1 декември 2020, името Libra бе променено на Diem с цел да предостави на монетата и Асоциацията, стояща зад нея ребрандиране, което още повече да акцентира върху актуализираната Бяла книга и новата визия.

Цифровите валути се движат напред със или без Libra/Diem

По време на виртуалната конференция "Бъдещето на плащанията в Европа", проведена на 27 ноември 2020 г., председателят на Бундесбанк Йенс Уидман посочи, че Европейската централна банка (ЕЦБ) обмисля въвеждането на цифровото евро. Освен това ЕЦБ наскоро публикува подробен доклад за евентуалното емитиране на цифровото евро, изготвен от работна група под председателството на Фабио Панета – член на Борда на дерикторите на ЕЦБ.

Независимо от окончателното решение на FINMA за издаване на лиценз за платежна система на Libra Association, цифровите и крипто активите проправят пътя си към нашето ежедневие, а регулаторите трябва да реагират навременно и ефективно, за да се справят с предизвикателствата, пред които тези бързи промени ги изправят. Сигурно е, че съществуват правни пропуски в съществуващото законодателство в областта на финансовите услуги, които следва да бъдат запълнени. Предложението на Европейската комисия за Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), направено през септември тази година, е добър пример за това, но все още има дълъг път пред себе си.


(1) Преименувана на  Diem Networks S.à.r.l. на 27 ноември 2020 г.

(2) На 26 май Фейсбук преименува Calibra на Novi, за да го разграничи от Libra.