Logo
02.11.2020

Нови инструменти на Facebook за защита на правата на интелектуална собственост

Ефективната защита на правата на интелектуална собственост в социалните медии винаги е била предизвикателство. Това се дължи на няколко фактора, сред които е международният характер на този вид платформи и голямото количество информация, качвано всяка минута.

От доста време насам Facebook предприема действия за защитата на търговски марки, докато защитата на авторски права остава на заден план вероятно поради по-сложния си характер. Трябва да се отбележи обаче, че автоматизациите, които различните социални мрежи прилагат, за да осигурят защита на правата на интелектуална собственост, понякога се оказват в тежест на ежедневните бизнес операции. Тъй като първото ниво на решения за потенциални нарушения на интелектуална собственост е продукт на алгоритми, а не на експертен анализ, има вероятност да възникнат грешки. Това може да доведе до блокиране на бизнес и рекламни акаунти за предполагаеми нарушения на интелектуална собственост, които след подробен преглед се оказват безпочвени.

Подобни мерки създават неудобства за бизнеса и могат да доведат до реални вреди или пропуснати ползи. Но от другата страна на монетата е значителното количество данни, които трябва да бъдат обработени от социалните мрежи и практическата невъзможност първото ниво на филтриране да бъде извършено от експерти. Следователно трябва да се постигне баланс между интересите на носителите на права и бизнеса, от една страна, и отговорностите и възможностите на социалните мрежи, от друга.

Положително подобрение в това отношение е новата функционалност, въведена от Facebook в инструмента Rights Manager, която ще помогне на автори и издатели да управляват и защитават изображенията си чрез технология за откриване на съвпадения. С други думи, Facebook ще предостави повече възможности на потребителите за контрол над авторски изображения посредством заявяването на собственост и впоследствие, управлението на появата на изображенията във Facebook и Instagram.

Новата функционалност, наречена Rights Manager for Images, се базира на установения във Facebook и Instagram процес на докладване на нарушения на интелектуална собственост, както и на вече функциониращия Rights Manager за видео съдържание, представен за първи път през 2018 г.

Как работи Rights Manager for Images?

Новата функционалност ще съпоставя качено визуално съдържание с други качвания във Facebook и Instagram, преди да уведоми собствениците на съдържание за потенциални нарушения на интелектуална собственост. Подобно на съществуващия Rights Manager на Facebook за видео съдържание, авторите, желаещи да заявят контрол върху интелектуална собственост във Facebook и Instagram, ще трябва да преминат през следните две стъпки:

1) Авторите предоставят на Facebook копие от изображенията, които искат да защитят, както и CSV файл, съдържащ метаданни за изображенията. За да завършат тази първа стъпка не е необходимо да публикуват публично своите изображения във Facebook или Instagram - изображенията се качват в референтна библиотека, използвана от Rights Manager за намиране на съвпадения в двете платформи.

2) Авторите определят как да процедират в случай, че бъде намерено съответстващо съдържание. Могат да изберат просто да го наблюдават, да блокират използването му чрез заявка за сваляне или да поискат към него да бъде включен линк за собственост. Наред с това могат да изберат дали собствеността им ще се прилага само на определени места или по целия свят.

За кого е предназначен Rights Manager for Images?

Facebook дава доста обещаващо описание на Rights Manager for Images по отношение на ефективността. Въпреки това, възможно е новият инструмент да се окаже неефективен за нуждите на част от авторите на съдържание във Facebook и Instagram. Новата функционалност е предназначена предимно за мениджъри на големи каталози съдържание, които публикуват редовно. Все още се препоръчва докладването на отделни нарушения да се извършва чрез формуляра за докладване на нарушение интелектуална собственост.

Друго интересно ново развитие в областта на защитата на правата на интелектуална собственост в социалните медии е създаването на Надзорен съвет (Oversight Board), който да преразглежда решенията на Facebook и Instagram за премахване на съдържание. След внимателна фаза на подбор, окончателните решения взети от Facebook или Instagram във връзка със съдържание, могат да бъдат преразгледани от Надзорния съвет. За всеки конкретен случай се формира група членове на Надзорния съвет, на която се предоставя информация, позволяваща задълбочен анализ. Това включва информация, споделена от лицето, подало жалбата, както и контекстна информация от Facebook, в съответствие с приложимите правни ограничения и ограничения на поверителността. Процесът на обжалване води до обвързващо решение, което може да отмени първоначалната позиция на социалните медии.    

За да подадете жалба, трябва да сте притежател на активен акаунт, решението, което обжалвате вече трябва да е преразгледано от Facebook и трябва да попада в обхвата на решенията, допустими за обжалване. Крайният срок за подаване на жалба е 15 дни. Интересна подробност е, че решенията на Надзорния съвет ще съдържат основания и ще бъдат публикувани и достъпни за обществеността.