Logo
12.05.2021

(Новина) На крилете на бъдещето: Комисията приема нов регламент за U-space

Основният регламент на Европейската агенция за авиационна безопасност (‚ЕААБ‘) постави основите за операцията на безпилотни летателни системи (‚БЛС‘) в Европейския съюз през 2018 г. Това създаде възможността за приемането на два изключително важни за бъдещето на индустрията закона: Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, който определя категориите за безпилотни въздухоплавателни операции и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945, който въвежда универсални стандарти за производството и дизайна на дронове. Тези развития в европейската правна рамка са обсъдени по-подробно в статията „На крилете на бъдещето: Въведение в регулаторната среда на дроновете в ЕС и България“.

Но както е описано в горната публикация, все още една сериозна пречка стои пред пълното развитие на безпилотна търговска дейност, а именно създаването на U-space, еквивалентно на управлението на въздушното пространство при конвенционалната авиация, което да осигури ясни полетни планове, геопозициониране на летателното средство, навигационни услуги, комуникация с наземни станции и т.н. U-space вече не е само далечен план, защото на 13 май 2021 г. ще влезе в сила новият Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/664 относно регулаторната рамка за U-space (‚U-space регламент‘).

Новият U-space регламент въвежда ясна рамка за необходимите услуги, които трябва да се предоставят за безпилотните полети в по-високи рискови категории, в които най-вероятно ще се провеждат мнозинството от комерсиални операции с дронове. U-space услугите са разработени по модела на ръководство на въздушното движение от стандартната авиация, които през десетилетията са затвърдили въздухоплаването като най-безопасния начин за транспорт:

  ∙ Член 8 въвежда услуга за мрежова идентификация, която ще осигури постоянното получаване на данни относно позицията и идентификационната информация н БЛС и неговия пилот/оператор, както и позицията и маршрутния курс на дрона;

  ∙ Член 9 предвижда представянето на услуга за геопространствено ориентиране, която ще гарантира, че операторът е винаги запознат с приложимите експлоатационни условия и ограниченията на въздушното пространство в зоната, през която прелита;

  ∙ Член 10 създава процедура за издаване на разрешения за полети на БЛС;

  ∙ Член 11 и 12 въвеждат две абсолютно необходими информационни услуги: съответно, услуга за предоставяне на информация за движението и за метеорологично обслужване.

   Всички тези жизненонеобходими услуги ще се предоставят от нововъведение в член 7 доставчици на обслужване за U-space, които ще служат като пазителите на безпилотното въздушно пространство.

   U-space регламентът ще бъде директно приложим във всички държави – членки на ЕС, от 26 януари 2023 г. Пълният текст на закона може да бъде открит тук.