Logo

Финансови услуги и институции

Кантората има богат опит в правното съдействие на инвестиционни и търговски банки, управляващи дружества, инвестиционни фондове, участници на капиталовите пазари, държавни органи и финансови институции, застрахователи, инвестиционни посредници, платформи за краудфъндинг, доставчици на електронни платежни услуги, по целия спектър финансови сделки. Клиентите ни разчитат на нас в рамките на широкомащабни банкови, финансови и търговски транзакции, както и в контекста на ежедневната си бизнес дейност.

Консултираме в областта на финансовите услуги и разработването на продукти, лицензиране, регулация и други рискови аспекти, сливания и придобивания, трансгранични финансирания, синдикирани заеми, прехвърляния на застрахователни портфейли, дялово инвестиране, капиталови пазари, инвестиционни схеми, потребителски кредити, събиране на дългове, принудително изпълнение, разрешаване на спорове.

ФинТек индустрията заема все по-значимо място в нашата практика, като отговаряме на новите дигитални предизвикателства с широки познания в областта на финансовите услуги, в комбинация с технологична експертност. В допълнение към водещите традиционни финансови институции, които консултираме по финтек въпроси, съдействаме и на технологични компании, стартъпи и инвеститори, във връзка с възможностите, изискванията и рисковете на финтек пазара. Екипът ни оказва правно съдействие в областта на криптовалутите, блокчейн технологията, Интернет на нещата, онлайн търговията, изкуствен интелект, краудфъндинг, платежните услуги, интелектуална собственост, кибер сигурност, защита на личните данни, инвестиции, финансирания, сливания и придобивания на финтек компании.