Logo

Банково право и финанси

Кантората предоставя съдействие при всякакъв вид сделки в банковия и финансов сектор, с акцент върху проектно финансиране, публично предлагане на ценни книжа, публични придобивания, синдикирани договори за заем, вътрешногрупови прихващания, ескроу на финансови инструменти, трансгранично финансиране, учредяване на финансови обезпечения.

Клиенти на кантората са местни и чуждестранни кредитни и финансови институции и водещи инвестиционни и хедж фондове. В сътрудничество с Отдела по несъстоятелност, екипът разполага с необходимия капацитет да идентифицира, анализира и редуцира паралелни рискове, както и да отчете евентуалните регулаторни и данъчни усложнения, относими към финансовата дейност на съответния клиент.

Кантората също така предлага експертно консултиране във връзка с приложимостта на местните и европейски правни норми към кредитните и финансови институции и публичните компании, включително, регулаторни разрешения и одобрения и спазване на правилата за защита на конкуренцията.

icon-quotes

A phenomenal team with business acumen that is beyond impressive (Legal 500 2018)

Prompt and high-quality services where both the motivation of the lawyers and their level of expertise are constantly expressed (Chambers Europe 2019)

Well versed in financial restructuring mandates (Chambers Europe 2019)