Logo
06.04.2020

COVID-19: Извънредно положение в България - актуални новини и съвети 


С оглед на глобалната ситуация, развиваща се в резултат на нарастващото разпространение на коронавирус (COVID-19), от "Камбуров и съдружници" потвърждаваме, че оставаме на пълно разположение да подкрепим нашите клиенти и партньори. Следвайки необходимите стъпки за защита на здравето и безопасността на нашия екип, клиенти и партньори, ние насърчаваме дистанционната работа, осигурена от съществуващи солидни информационни системи и съвременни технологии.

Докато внимателно наблюдаваме непрекъснато развиващата се ситуация, ние ще споделяме най-актуалните новини, както и полезни съвети, за да ви помогнем да се справите с възникващите предизвикателства.


30.03.2020   

Компенсация в размер на 60% от осигурителния доход по време на извънредното положение   

Какви са условията, кои бизнеси могат да се възползват, каква е процедурата?

Вижте нашия кратък преглед тук и не се колебайте да се свържете с Денница Димитрова и Андрей Александров, в случай че имате допълнителни въпроси или съмнения.   


26.03.2020   

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП)   

На 24.03.2020 г. в ДВ бе обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). ЗМДВИП ще влезе с обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които ще влязат в сила от датата на обнародването.

Вижте обобщение на основните точки от закона тук.   


25.03.2020   

COVID-19 и законодателството в сферата на интелектуалната собственост      

Яна Тодорова разглежда опитите за регистрация на корона вирус като търговска марка и инструментите на законодателството в сферата на интулуктуалната собственост за препятстване на злоупотребите в период на криза. Вижте статията й тук.  


24.03.2020   

COVID-19 и държавните помощи   

На 19 март 2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 като реакция на тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве.   

Пламен Йотов обобщава Рамката заедно с решенията на ЕК за държавната помощ във връзка с COVID-19 тук.  


19.03.2020   

Извънредно положение: Предложени промени в Кодекса на труда   

На 18 март Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за мерки при извънредно положение. В него са възпроизведени голяма част от познатите вече противоепидемични мерки от заповедта на министъра на здравеопазването, с която бяха наложени първите ограничения в социалния живот. В текста се предвиждат и някои изменения в Кодекса на труда и по-конкретно в условията и реда за използване на платен и неплатен отпуск, с цел преодоляване на проблеми в уредбата на надомната работа и работата от разстояние. Вижте преглед на основните моменти тук.


18.03.2020

Епидемията от COVID-19: Въздействие върху търговските договори  

Епидемията от коронавирус и обявеното извънредно положение равняват ли се на непреодолима сила? Какви са възможностите за финансова подкрепа за бизнеса за смекчаване на социално-икономическото въздействие и форсмажорното обстоятелство в в документите за заем? Вижте кратко ръководство по тези теми тук


17.03.2020   

Използване на IT инфраструктура при дистанционна работа   

Извънредното положение, обявено миналата седмица от българския парламент, като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19 и последвалата го Заповед на министъра на здравеопазването на България (Заповед № РД-01-124), неминуемо ще донесат последици за частния бизнес. Сред тях е препоръката да се гарантира работа в домашни условия, когато това е възможно.

За да помогнат на работодателите да се ориентират в този процес, Митко Карушков и Марио Арабистанов представиха някои важни аспекти по отношение на отдалеченото използване на корпоративната ИТ инфраструктура.

Вижте пълната статия на уебсайта на вестник "Капитал", както и кратко резюме тук и не се колебайте да се свържете с Митко и Марио, в случай че имате въпроси или съмнения.


16.03.2020      

Заетост, глобална мобилност и данъци

Извънредното положение, обявено в петък, 13 март 2020 г., като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19, предвижда списък от мерки, като работата от вкъщи (home office), където това е възможно, ограничения за пътуване, затваряне на обществени институции, магазини и ресторанти и забрана за провеждане на публични събития.

Потенциалните последици за бизнеса са широкообхватни. Запознайте се с някои трудови и данъчни аспекти на извънредното положение, както и с такива, свързани с глобалната мобилност тук.