Logo
12.11.2020

COVID-19: Актуални новини и съвети 

С оглед на глобалната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, "Камбуров и съдружници" следва необходимите стъпки за защита на здравето и безопасността на своя екип, клиенти и партньори, включително чрез насърчаване на дистанционна работа.

Докато внимателно наблюдаваме непрекъснато развиващата се ситуация, оставаме на разположение и ще споделяме най-актуалните новини, както и полезни съвети, за да ви помогнем да се справите с възникващите предизвикателства. Можете да следите публикациите и коментарите на нашите експерти и на  страницата ни в LinkedIn, както и да се запишете за получаване на нашия информационен бюлетин.


12.11.2021      

Актуална информация относно програми за финансова подкрепа за български компании засегнати от пандемията  

Официално стартира обновената гаранционна програма на Българската банка за развитие в подкрепа на български компании, засегнати от пандемията от COVID-19. Гаранционните инструменти вече се прилагат от няколко търговски банки в България.

Междувременно Националният план за възстановяване и устойчивост, който България наскоро изпрати на Европейската комисия, предвижда активна роля за българските банки през следващите години с очаквания за нарастващо търсене що се отнася до нови инвестиции, трансформация, „зелен“ и цифров преход, и растеж на бизнеса.  Виж подробностите.


21.10.2021    

Имат ли право компаниите да изискват от служителите си да се ваксинират?  

Във връзка с последните противоепидемични мерки, приети в България, Андрей Александров отговаря на ключов въпрос относно трудовите правоотношения и ваксинациите и очертава някои правни несигурности.  Виж подробностите.  


31.05.2021   

Глобален наръчник 2021: приети мерки в подкрепа на бизнеси в затруднено положение по време на кризата с COVID-19

Миналата година INSOL International, съвместно с Групата на Световната банка, публикува Глобално ръководство: приети мерки в подкрепа на бизнеси в затруднено положение по време на кризата с COVID-19. В контекста на продължаващата кризисна пандемична ситуация правителствата на много страни са се съсредоточили върху въвеждането на по-постоянни правни и финансови реформи и по-специално - на нови реформи в сферата на несъстоятелността. За да отрази тези нови развития, Глобалното ръководство беше актуализирано и вече обхваща 80 страни, от които 26 са нови попълнения.  Виж подробностите.


12.03.2021

Освобождаване от данъци за COVID-19 инвитро диагностични медицински изделия и ваксини срещу COVID-19

Европейската комисия въведе мерки, които дават възможност на държавите членки да облекчат или намалят заплащаното ДДС от болниците в ЕС, лекарите и физическите лица при закупуване на COVID-19 ваксини и тестови комплекти. Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО позволява на държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за доставката на инвитро диагностични медицински средства и услуги за COVID-19.  Виж подробностите.


25.02.2021

Механизмът за възстановяване и устойчивост на стойност 672.5 млрд. е одобрен от ЕП

С изявление от 10 февруари 2021 г., Европейската комисия (ЕК) приветства потвърждението на политическото споразумение относно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на Европейския парламент. Чрез това съобщение ЕК показа резултата от усилията на ЕС за подкрепа на реформи и инвестиции по време на пандемията от COVID-19, предоставяйки 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки на ЕС.  Виж подробностите.


03.02.2021

Актуализирани Насоки на ОИСР за ефекта от COVID-19 върху данъчните спогодби

На 21 януари 2021 г. ОИСР публикува актуализирана версия на своите Насоки, публикувани през април 2020 г., които имат за цел да осигурят повече сигурност на данъкоплатците. Насоките следва да се прилагат за ситуации, възникнали във връзка с COVID-19 и е предвидено да бъдат временни. Актуализираните Насоки обхващат следните теми: (1) създаване на място на стопанска дейност (МСД), (2) PE във връзка със строителни обекти, (3) възможни промени в мястото на пребиваване, (4) доходи от трудова заетост.  Виж подробностите.


13.01.2021   

Дигитализация в публичния сектор по време на пандемията от COVID-19

В България COVID-19 подейства като неочакван, но естествен катализатор на дигитализацията в публичния сектор. От началото на пандемията у нас са приети и изменени множество нормативни актове, които позволяват дистанционното използване на услуги от публичния сектор. Тези процеси, макар и все още в начален етап, дадоха дългоочаквания тласък на електронното правителство и електронното правосъдие.  Виж подробностите.


04.01.2021   

Здравни реформи по време на пандемия - въвеждане на електронни направления в България

Въвеждането на обществените здравни услуги в онлайн пространството бе дългоочакван процес. Настоящият месец бележи стъпка напред в тази посока благодарение на приемането на електронните направления. С тях лекарите дистанционно ще могат да издават направления за PCR тестове при наличието на 2 от 11 симптома на COVID–19.  Виж подробностите.


30.10.2020

COVID-19 и трудовите отношения

Тестване, защита на личните данни и карантина   

Трудовите отношения в контекста на пандемията от COVID-19 продължават да са изключително актуална тема, както и обект на постоянни законодателни промени в държави по цял свят.  Андрей Александров отговори на някои от най-честите въпроси, свързани с правата и задълженията на българските работодатели и служители в контекста на пандемията. Виж подробностите.


23.07.2020   

COVID-19 тестове в контекста на трудови отношения

Пандемията от COVID-19 силно повлия на трудовите отношения в световен мащаб, пораждайки редица съмнения, предизвикателства и проблеми както за работодателите, така и за служителите. Какви са правните последици от тестването за COVID-19 на работното място и с какви права и задължения се ползват страните по трудовото правоотношение?  Виж подробностите.


16.07.2020

Общи събрания на съдружниците и акционерите в условията на пандемия от COVID-19

Какъв е правният режим на общите събрания на съдружниците и акционерите в условията на пандемия от COVID-19 и свързаните с нея ограничения при придвижването, които продължават и до ден днешен. Акцентът е поставен върху дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества като най-разпространена форма на търговско обединение.  Виж подробностите.


13.07.2020

Какво се случва, ако в компания бъде установен случай на коронавирус?

Какви са стъпките и процедурите, които се предприемат? Може ли да продължи дейността си и при какви мерки? Задължително ли е да се тестват всички служители/работници в компанията и да се карантинират контактните лица?  Виж подробностите.


01.07.2020

План за възстановяване на Европа: "Следващо поколение ЕС"

На 27 май 2020 Европейската комисия („Комисията“) предложи обширен план за възстановяване, който цели да реактивира икономиката на Европейския съюз, отстранявайки икономическите и социални щети, причинени от пандемията от COVID-19.  Виж подробностите.


24.06.2020

COVID-19 и мерките за търговската неплатежоспособност  

Пандемията от COVID-19 изправи редица бизнеси пред сериозни затруднения. За да се справят с това извънредно предизвикателство, държавите по цял свят въведоха различни мерки за стабилизация и икономическа помощ на предприятията.  Вижте обобщение на водещите континентални правни системи.


19.06.2020

Видеоконферентната връзка - рискове и препоръки

Дистанционната работа е една от най-често обсъжданите теми през последните месеци. Тя изправи много компании пред предизвикателството да продължат дейността си в нова, почти изцяло виртуална реалност. Видеоконферентната връзка е неразделна част от процеса и това създава предпоставки за възхода на редица мобилни приложения. Те предлагат лесен начин за организиране на онлайн събития, видео и аудиоконференции, дистанционно обучение и други, ограничавайки физическия контакт, а с това и разпространението на COVID-19. Въпреки това, заедно с преимуществата, които предлагат, тези платформи поставят на дневен ред и  потенциални проблеми, свързани с поверителността, сигурността, както и други въпроси от правно и регулаторно естество.


16.06.2020

Срокове за годишни финансови отчети 2020

Пандемията от COVID-19 засегна тежко множество сектори и изправи бизнеса пред редица безпрецедентни предизвикателства както от чисто практическа, така и от юридическа гледна точка. Това наложи въвеждането на различни мерки с оглед ограничаване икономическите вреди и защита интересите на търговския оборот. Част от тях включват удължаване на сроковете за подаване на годишни финансови отчети на търговските дружества и други видове юридически лица и предприятия, както и на декларациите, че предприятието не е осъществявало дейност.  Вижте подробностите.


04.06.2020

Всяка дума ли може да бъде име на домейна ми? А COVID-19?

В условията на пандемията COVID-19, която чувствително засегна икономическите процеси по цял свят, на много бизнеси се наложи да ускорят процеса по дигитализация и да се ориентират към дистанционно предоставяне на своите услуги. Това включваше както участници в частния оборот, така и публични институции, които с години отлагат онлайн комуникацията като първичен способ за предоставяне на услуги. В този контекст, обобщихме основните правни аспекти на домейна, неговия обхват, възможни нарушения и други ключови моменти при изграждането на онлайн бизнес.  Вижте подробностите.


21.05.2020

Обратно на работа - как да създадем безопасна среда за служителите?

Редица аспекти и рискови фактори трябва да се вземат предвид при възобновяване на нормалния работен процес. Това прави връщането на работните места трудна задача както за служителите, така и за работодателите. Очертахме някои  основни насоки, които работодателите могат да следват с оглед адаптация на работните места към новите условия.


15.05.2020

Как да поддържаме принципа на независимите пазарни отношения по време на пандемия?

Как се отразява пандемията COVID-19 върху трансферното ценообразуване (ТЦ) и какви стъпки могат да се предприемат за намаляване на риска? Вижте коментара на  Никол Николова тук.


30.04.2020       

Трафичните данни и наблюдението в условията на извънредно положение

Иво Александров и Марио Арабистанов обобщават действията по наблюдение на населението, предприети по света, и отговарят на ключови въпроси относно мерките на национално ниво във връзка с някои разпоредби на Закона за електронните съобщения. Какво представляват трафичните данни, кой би могъл да има достъп до тях и какви са условията за това към момента, научете от статията на Иво и Марио в списание „Счетоводство, данъци и право”.   


23.04.2020   

Безплатно използване на патенти за борба срещу COVID-19

Група учени, юристи, предприемачи и служители е инициирала създаването на световно движение за подпомагане на борбата срещу COVID-19 чрез свободно отстъпване на права на интелектуална собственост. Разберете повече за инициативата Open COVID Pledge и как тя преодолява ограничителни фактори, свързани с правата на интелектуална собственост в условията на настоящата глобална пандемия тук.


22.04.2020      

Глобален наръчник: приети мерки в подкрепа на бизнеси в затруднено положение по време на кризата с COVID-19

"Камбуров и съдружници" бе кантората, избрана за български партньор на  Insol International и Световната банка за съставянето на Глобален наръчник за приетите мерки в подкрепа на бизнеси в затруднено положение по време на кризата с COVID-19. Вижте световната интерактивна карта на наръчника, както и специфични за отделните държави мерки тук.   


21.04.2020

Управление на риска за място на стопанска дейност и корпоративно установяване по време на пандемия

Наред с множеството смущения на социално, икономическо и личностно ниво, пандемията COVID-19 породи редица данъчни въпроси, касаещи бизнесите, които оперират трансгранично. Да вземем за пример мултинационален оператор със служители, разпръстнати по цял свят, чийто бизнес се развива добре и генерира печалби преди пандемията. Един ден обаче, в резултат на COVID-19, правителствата по цял свят предприемат спешни мерки. В резултат на тези мерки, част от служителите по една или друга причина, са принудени да останат на различни от тяхната месторабота места. Какви биха били данъчните последици за предприятието в този случай? Възможно ли е служителите да станат данъчнозадължени лица в друга държава? Вижте отговорите  тук.


12.04.2020

Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

Законът за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) беше приет на 06.04.2020 г. и обнародван в Държавен вестник, бр. 34, от дата 09.4.2020 г. Обобщение на основните точки е достъпно  тук.


10.04.2020      

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции

На 10 април 2020 г., Българската народна банка („БНБ“) публикува прессъобщение, с което обяви, че Управителният съвет на БНБ е утвърдил проекта на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. и в отговор на пандемията от COVID-19. Вижте обобщение на Реда  тук.


30.03.2020   

Компенсация в размер на 60% от осигурителния доход по време на извънредното положение

Какви са условията, кои бизнеси могат да се възползват, каква е процедурата?

Вижте нашия кратък преглед  тук и не се колебайте да се свържете с Денница Димитрова и Андрей Александров, в случай че имате допълнителни въпроси или съмнения.   


26.03.2020   

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП)

На 24.03.2020 г. в ДВ бе обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). ЗМДВИП ще влезе с обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които ще влязат в сила от датата на обнародването.

Вижте обобщение на основните точки от закона тук.   


25.03.2020   

COVID-19 и законодателството в сферата на интелектуалната собственост

Яна Тодорова разглежда опитите за регистрация на корона вирус като търговска марка и инструментите на законодателството в сферата на интелектуалната собственост за препятстване на злоупотребите в период на криза. Вижте статията тук.  


24.03.2020   

COVID-19 и държавните помощи

На 19 март 2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 като реакция на тежката извънредна ситуация в областта на общественото здраве.   

Пламен Йотов обобщава Рамката заедно с решенията на ЕК за държавната помощ във връзка с COVID-19 тук.  


19.03.2020   

Извънредно положение: Предложени промени в Кодекса на труда

На 18 март Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за мерки при извънредно положение. В него са възпроизведени голяма част от познатите вече противоепидемични мерки от заповедта на министъра на здравеопазването, с която бяха наложени първите ограничения в социалния живот. В текста се предвиждат и някои изменения в Кодекса на труда и по-конкретно в условията и реда за използване на платен и неплатен отпуск, с цел преодоляване на проблеми в уредбата на надомната работа и работата от разстояние. Вижте преглед на основните моменти  тук.


18.03.2020

Епидемията от COVID-19: Въздействие върху търговските договори  

Епидемията от коронавирус и обявеното извънредно положение равняват ли се на непреодолима сила? Какви са възможностите за финансова подкрепа за бизнеса за смекчаване на социално-икономическото въздействие и форсмажорното обстоятелство в в документите за заем? Вижте кратко ръководство по тези теми тук


17.03.2020   

Използване на IT инфраструктура при дистанционна работа

Извънредното положение, обявено миналата седмица от българския парламент, като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19 и последвалата го Заповед на министъра на здравеопазването на България (Заповед № РД-01-124), неминуемо ще донесат последици за частния бизнес. Сред тях е препоръката да се гарантира работа в домашни условия, когато това е възможно.

За да помогнат на работодателите да се ориентират в този процес, Митко Карушков и Марио Арабистанов представиха някои важни аспекти по отношение на отдалеченото използване на корпоративната ИТ инфраструктура.

Вижте пълната статия на уебстраницата на вестник "Капитал", както и кратко резюме тук и не се колебайте да се свържете с Митко и Марио, в случай че имате въпроси или съмнения.


16.03.2020      

Заетост, глобална мобилност и данъци

Извънредното положение, обявено в петък, 13 март 2020 г., като част от глобалните усилия за спиране на разпространението на COVID-19, предвижда списък от мерки, като работата от вкъщи (home office), където това е възможно, ограничения за пътуване, затваряне на обществени институции, магазини и ресторанти и забрана за провеждане на публични събития.

Потенциалните последици за бизнеса са широкообхватни. Запознайте се с някои трудови и данъчни аспекти на извънредното положение, както и с такива, свързани с глобалната мобилност  тук.